Szukaj produktu
Autoryzowany dealer firmy Numatic
scroll

W celu poprawy efektywności energetycznej oraz zmniejszenia oddziaływania na środowisko produktów, wydana została dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu m.in. dla odkurzaczy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 666/2013 r. z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie wykonywania tej dyrektywy wskazano, że:

 • od 1 września 2014 r.:

  • roczne zużycie energii jest mniejsze niż 62,0 kWh/rok,
  • znamionowa moc wejściowa jest mniejsza niż 1600 W,
 • od 1 września 2017 r.:

  • roczne zużycie energii jest mniejsze niż 43,0 kWh/rok,
  • znamionowa moc wejściowa jest mniejsza niż 900 W.

Nowe przepisy nie objęły przede wszystkim: odkurzaczy do czyszczenia na mokro – prania, do czyszczenia na mokro i sucho, akumulatorowych, automatycznych, przemysłowych, centralnych.

 

Czy odkurzacze na sucho Numatic odpowiadają wymaganiom dyrektywy?

Tak! Dzięki zastosowaniu przemysłowej turbiny osiągnięto klasę efektywności energetycznej A, przy zachowaniu stabilnej sile ssania (podciśnienie 2300 mm).

ssanie2300

Zgodnie z Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 665/2013 z dnia 3 maja 2013 r. producenci odkurzaczy zobowiązani są do załączania etykiet energetycznych, zawierających informacje o klasie energetycznej i podstawowych parametrach oferowanego odkurzacza. Etykieta taka daje konsumentowi możliwość porównania w sposób łatwy i szybki różnych urządzeń.

 

O czym informuje etykieta dołączona do odkurzacza?

Etykieta

 1. nazwie producenta
 2. identyfikator modelu
 3. klasie efektywności energetycznej w skali od A+++ do G
 4. rocznym zużyciu energii w kWh
 5. klasie reemisji kurzu w skali od A do G
 6. klasie skuteczności odkurzania dywanów w skali od A do G
 7. klasie skuteczności odkurzania podłóg twardych w skali od A do G
 8. poziomie emitowanego hałasu, podany w dB

Wszystkie odkurzacze na sucho Numatic są energooszczędne – nie oprze im się żaden kurz!